ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ στο πλαίσιο της  συνεχούς παρουσίας τους στον τομέα της δια βίου μάθησης, προχώρησε στην έκδοση των σεμιναρίων μικρής διάρκειας  που πρόκειται να υλοποιήσει την πρώτη περίοδο (ΦΕΒ.-ΑΠΡ.) του Α΄ εξαμήνου του 2013. (περισσότερα…)