Υγιεινή κι Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP (Πρόγραμμα επιπέδου 1)

Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων,
σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007
Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ πρόκειται να υλοποιήσει ειδικά σεμινάρια κατάρτισης για την επιμόρφωση εργαζομένων επιχειρήσεων με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο τέλος του Προγράμματος, ο καταρτιζόμενος θα λάβει Προσωρινή Βεβαίωση Παρακολούθησης κι εφόσον υπάρξει επιτυχής έκβαση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (Προγραμματισμένες Εξετάσεις από τον ΕΦΕΤ), θα λάβει Επίσημη Βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για το ενημερωτικό σεμιναρίων HACCP του ΕΦΕΤ    ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για να διαβάσετε το αντίστοιχο ΦΕΚ      ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ