ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ έχει πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο ISO  9001/2008, ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας υπηρεσιών κατάρτισης. Το σύστημα περιλαμβάνει τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και την προώθηση των άνεργων εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας.