Υποδομή

Οι χώροι που διαθέτει το ΚΕΚ και ο εξοπλισμός τους είναι οι παρακάτω:

Χώροι διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα & δικτυακός εκτυπωτής RICOH Aficio MP3500, 1 Laser εκτυπωτή XEROX Phaser 6125, 1 εκτυπωτή δικτύου 2100 ΤΝ, Fax Canon L 250, 7 Η/Υ, οι οποίοι λειτουργούν σε δίκτυο. Διαθέτει επίσης ειδικό λογισμικό, όπως το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σχεδιασμού διαχείρισης και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων ARGUS ERP, λογισμικό παρακολούθησης των ανέργων στην αγορά εργασίας& πρόγραμμα δανειστικής βιβλιοθήκης.
Για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των εισηγητών το ΚΕΚ διαθέτει βιβλιοθήκη  με περισσότερα από 280 βιβλία και επιπλέον πληροφοριακό υλικό (μελέτες, έρευνες, περιοδικά, δελτία κλπ).
Kυλικείο στο χώρο διαλειμμάτων με συνολικό εμβαδόν 10 τ.μ.  Είναι ανοικτό στις ώρες λειτουργίας του ΚΕΚ για τους σπουδαστές και τους συνεργάτες του.
Αίθουσα διδασκαλίας με τον παρακάτω εξοπλισμό:

-         2 video projectors (Lisegang VP 610, TOSHIBA ΜΤ-1) -         Slide projector -         Διαφανειοσκόπειο -         Τηλεόραση και video -         Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο -         Οθόνη προβολής τοίχου  PROJECTA  2 αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η Αίθουσα 1 διαθέτει 20 Η/Υ Pentium ΙΙΙ 667 με το παρακάτω λογισμικό:
-         Windows XP Proffesional
-         Ms office 2003
-         Σύνδεση στο διαδίκτυο  με ISDN στα 128
-         Εκτυπωτής δικτύου
-         Εκτυπωτής έγχρωμος Inkjet ΗΡ 1200 -         Οθόνη προβολής τοίχου  PROJECTA Η Αίθουσα 2 διαθέτει 15 Η/Υ Pentium ΙV με το παρακάτω λογισμικό:
-         Windows XP Proffesional -         Ms office 2003 -         Σύνδεση στο διαδίκτυο  με ISDN στα 128 -         Εκτυπωτής δικτύου  ΗΡ 1200 -         Οθόνη προβολής τοίχου  PROJECTA