Συνεργασίες

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ συμμετέχει στην εταιρική σύνθεση του Κέντρου «Εργάνη» (Αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), το οποίο λειτουργεί από το 1993, έχοντας ως βασική δραστηριότητα του τη στήριξη και προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, υλοποιεί προγράμματα ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής στήριξης των υποψηφίων και νέων επιχειρηματιών γυναικών, προγράμματα ευέλικτης επιμόρφωσης τους και τέλος πραγματοποιεί ενέργειες δικτύωσής τους. Παράλληλα, είναι από τους πρώτους φορείς στην Ελλάδα που έχουν αναπτύξει τη μεθοδολογία mentoring για την υποστήριξη των νέων υποψηφίων επιχειρηματιών γυναικών.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το ΚΕΚ υλοποιεί το σύνολο των δράσεων κατάρτισης που αυτό αναλαμβάνει, γεγονός που επιτρέπει τη λειτουργικότερη ενσωμάτωση στη στρατηγική του ΚΕΚ κάθε καινούργιας παρέμβασης που αφορά στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων, πολλές φορές χαρακτηριζόμενη ως καινοτόμα.