Ενδοεπιχειρησιακη κατάρτιση ΛΑΕΚ 0,45%

Α/Α
Τίτλος Ενέργειας
Χρηματοδότηση
Έτος Υλοποίησης
1.
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – HACCP
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2005
2.
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – HACCP
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2005
3.
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2005
4.
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – HACCP
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2006
5.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – MARKETING
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ 28/2/07-11/4/07
2007
6.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ 26/3/07-14/5/07
2007
7.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: / ΚΩΔΙΚΟΣ 1 ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2008
8.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – MARKETING ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2008
9.
Βασικές γνώσεις Ιταλικής γλώσσας / ΤΜΗΜΑ: 1 ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2008
10.
Βασικές γνώσεις Ιταλικής γλώσσας /
ΤΜΗΜΑ: 2 ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2008
11.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – MARKETING (ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3200733709)ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2008
12.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 3200719399)ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2008
13.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – MARKETING (ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3200791809) ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2008
14.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3200785679) ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2008
15.
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 1: κωδικός 3200800494 ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2009
16.
ΙΤΑΛΙΚΑ 1: κωδικός 3200894094 ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2009
17.
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 2: κωδικός 3200894785 ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2009
18.
ΙΤΑΛΙΚΑ 2: κωδικός 3200892785 ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2009
19.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΚΩΔ. 3200804094 ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2009
20.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – MARKETING / ΚΩΔ. 3200896834 ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2009
21.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – MARKETING / ΚΩΔ. 3200892095 ΕΒΕΘ
ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ
2009