Ειδικά προγράμματα

Α/Α
Τίτλος Ενέργειας
Χρηματοδότηση
Έτος Υλοποίησης
1.
MARKETING – MANAGEMENT (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΕΚ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1997
2.
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΕΚ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1997
3.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ EDI (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΕΚ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1997
4.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – BURGAS – ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΘ – ΚΕΚ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2000
5.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΒΒΕ – ΚΕΚ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2000
6.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΕΚ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2001
7.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΔΡΑΣΗ 5)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΘ – ΚΕΚ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2001
8.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΡΑΣΗ 6)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΘ – ΚΕΚ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2001
9.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΚ – ΕΡΓΑΝΗ)
ECOS OVERTURE AWAKE PROJECT
2002
10.
KNOWLEDGE ON DEMAND PROJECT (KOD)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΚ – ΙΠΤΗΛ – ΕΚΕΤΑ)
2002
11.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΘΕΤΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΚ – ΔΙΠΕΚ – ΣΕΒΕ)
2003
12.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 1)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
13.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 2)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
14.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 3)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
15.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 4)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
16.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 5)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
17.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 6)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
18.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 7)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
19.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 8)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
20.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 9)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
21.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 10)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
22.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 11)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
23.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 12)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2006
24.
ΚΛΕΦΕΡ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2008
25.
ΚΛΕΦΕΡ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2008
26.
ΚΛΕΦΕΡ: ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2008
27.
ΕΕΔΕ ACCESS
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2008
28.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 1)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2008
29.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 2)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2008
30.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 3)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2008
31.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΤΜΗΜΑ 4)(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORTHNET)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2008
32.
ΕΕΔΕ HACCP 1
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2008
33.
ΕΕΔΕ HACCP 2
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2008
34.
ΕΕΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2008
35.
ΚΛΕΦΕΡ: ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2008
36.
ΕΕΔΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ)
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2008
37.
ΕΕΔΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ)
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2008
38.
ΕΕΔΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2008
39.
ΕΕΔΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2008