Προγράμματα ελέυθερης συμμετοχής

Α/Α
Τίτλος Ενέργειας
Έτος Υλοποίησης
1.
ΟΜΑΔΑ 9η – ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1996
2.
ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (OFFSHORE COMPANIES)
1997
3.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1997
4.
ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
1998
5.
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ EURO ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1998
6.
ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2601/98
1998
7.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MS – OFFICE (WINDOWS 2000 – WORD 2000 – EXCEL 2000)
2002
8.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2002
9.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2002
10.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2002
11.
EXCEL (ECDL)
2002
12.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISCO 2003
2003
13.
ACCESS
2003
14.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISCO 2004
2004
15.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISCO 2004-5
2004
16.
ACTIVITY BASED COSTING ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)
2004
17.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISCO 2005-6
2005
18.
ACCESS
2006
19.
ECDL ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (START) MS OFFICE
8/4/06 -7/6/06