ΤΟ ΚΕΚ

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ ιδρύθηκε στις 23.01.1995 με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ανήκει στην κατηγορία των ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας και είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πιστοποιήθηκε από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σύμφωνα με την τελευταία βεβαίωση οριστικής πιστοποίησης, με πολύ υψηλό βαθμό (84,48/100). Στελεχώνεται από Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και απασχολεί σώμα διοικητικών συντονιστών και επιστημονικών υπευθύνων για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί, τα οποία αφορούν στα εξής θεματικά πεδία: Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουρισμού & Παροχής Υπηρεσιών, Τεχνικά και Μεταφορών, Περιβάλλον, Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Παιδαγωγικά, Αγροτικά. Έχει σταθερή συνεργασία με εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και με στελέχη επιχειρήσεων και άλλων φορέων. Τέλος, η δυναμικότητα του ανά θεματικό κύκλο εκπαίδευσης, είναι 68 καταρτιζόμενοι ανά βάρδια, σύμφωνα με τις υποδομές που πιστοποιήθηκαν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ έχει πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο ISO 9001/2008, ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας υπηρεσιών κατάρτισης. Το σύστημα περιλαμβάνει τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και την προώθηση των άνεργων εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας.